Gå til indholdet

Indholdsfortegnelse

 • Produktinformation
 • Priser
 • Bestilling
 • Forsendelse
 • Betaling
 • Riskoen for hændelig undergang eller forringelse
 • Reklamation & returnering
 • Fortrydelsesret
 • Ansvarsfraskrivelse og garanti
 • Forbehold for ændringer
 • Privatlivspolitik

 

Produktinformation:

På ereg.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til eReg på e-mailadressen info@ereg.dk.

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Prisen kan ændres løbende. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt eReg accepterer ordren. Alle priser er vist ekskl. moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på eReg er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra ereg.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til eReg om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og eReg er først indgået, når eReg ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Opsigelse:

Ønskes eReg aftale opsagt skal dette ske senest 30 dage før aftaleudløb.

Betaling:
eReg faktureres årligt eller halvårligt alt efter aftale. Ønskes dette ændret ved senere tidspunkt skal der foreligge en skriftlig aftale herom. eReg sender tidligst den første faktura når køberen har opbrugt den aftalte prøveperiode og hvis køberen ønsker at fortsætte med at anvende eReg.

Ved manglende rettidig betaling kan eReg vælge midlertidigt at lukke/blokere købers konto indtil betaling er modtaget.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at eReg er utilgængeligt i ved opdateringer eller ved forhold som ligger uden for eReg’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, servernedbrud, strømsvigt, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret:
Hvis køber meddeler eReg, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler eReg det modtagne beløb.

Forbehold for ændringer:
eReg forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for web-applikationen. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Privatlivspolitik:
Vi vægter sikkerhed og åbenhed om brugen af dine data meget højt. Læs vores privatlivspolitik for mere information om hvad vi bruger dine data til.

Om eReg
Vores fokus ligger på at lave et nemt indberetningssystem til håndtering af medarbejdere, timesedler & projekter.
Sociale medier
© eReg 2019